87947 - Αν προσέχεις

Ν. Λυγερός

Αν προσέχεις
όλο το έργο
δίχως εξαιρέσεις
θα καταλάβεις
ότι κάθε στοιχείο
βοηθάει
στην κατάσταση
των άλλων.
Έτσι μην υποτιμάς
αυτό που θεωρείς
ότι είναι
λεπτομέρεια
διότι μπορεί
να είναι
ένδειξη
για το ολικό
βλέμμα.