87948 - Μια φωτογραφία

Ν. Λυγερός

Μια φωτογραφία
είναι ήδη
ενδεικτική
αν όμως
την ακολουθεί
και μια πρόταση
θα τη φωτίσει
μ’ έναν τρόπο
διαφορετικό
που δεν είχες
προβλέψει.
Μόνο τότε
θα μπεις
στο πνεύμα
της εικόνας
για να ζήσεις
την ουσία.