87950 - Κάθε παρουσίαση

Ν. Λυγερός

Κάθε παρουσίαση
έχει τη σημασία της
και γι’ αυτό
είναι επιλεγμένη
με προσοχή
αλλιώς θα υπήρχε
εκφυλισμός,
έτσι κι οι επιλογές
των θεμάτων
πρέπει
να είναι
χαρακτηριστικές
για να υπάρξει
η έκφραση
της αλήθειας
και πέρα των εμποδίων.