87951 - Η αγανάκτηση

Ν. Λυγερός

Η αγανάκτηση
μοιάζει
με την απελπισία
και προέρχεται
από τον κορεσμό
γι’ αυτό
πρέπει
να την αποφεύγεις
στρατηγικά
για να ζήσει
η ελευθερία
των ανθρώπων
αλλιώς
δεν θα υπάρχει
η απαραίτητη
συνεννόηση
που παράγει
αρμονία.