87953 - Τα δεδομένα

Ν. Λυγερός

Τα δεδομένα
που προέρχονται
από τον εξωτερικό
κόσμο
χρειάζονται
μια επεξεργασία
αλλιώς
παραμένουν
επιφανειακά
και μπορούν
εύκολα
να δημιουργήσουν
ένα πλαίσιο
παραπληροφόρησης
γιατί δεν είναι
ουδέτερα
εκ φύσης.