87954 - Στην αίθουσα

Ν. Λυγερός

Στην αίθουσα
της αναμονής
δεν βλέπεις
μόνο
ανθρώπους
που υποφέρουν
αλλά και συμπεριφορές
που είναι
χαρακτηριστικές
γιατί ξεχνούν
ότι υπάρχει
παρατηρητής
που λειτουργεί
εκτός πλαισίου
και αναλύει
κάθε λεπτομέρεια.