87956 - Τα θέματα

Ν. Λυγερός

Τα θέματα
που επιλέγεις
πρέπει να είναι
τα ενδιαφέροντά σου
κι όχι μόνο αυτά
που τολμάς
να ζητήσεις
αφού ξέρεις
ότι είναι
ελεύθερο
το πλαίσιο
κι έχεις πάντα
τη δυνατότητα
να αναζητήσεις
την αλήθεια
και πέρα
των ορίων.