87957 - Οι ανάγκες

Ν. Λυγερός

Οι ανάγκες
υπάρχουν
και πρέπει
να τις υποστηρίζουμε
ειδικά
όταν μπορούμε
διότι
είναι ο ρόλος μας
όχι μόνο
ως άνθρωποι
αλλά
κι ως συνάνθρωποι
γιατί μόνο
με αυτόν
τον τρόπο
ενισχύουμε
το δίκτυο
της Ανθρωπότητας
μέσω της ανθρωπιάς.