87996 - Ξεπερνάμε

Ν. Λυγερός

Ξεπερνάμε
κάθε εμπόδιο
και κάθε όριο
επειδή υπάρχει
ανάγκη
για τις ψυχές
ακόμα
κι αν δεν τολμούν
να ζητούν
πάντα
βοήθεια
επειδή
δεν θέλουν
να εκτεθούν
ακόμα
κι αν έχουν
στο πλευρό τους
την πηγή
της ουσίας.