88024 - Στο Θρυλόριο

Ν. Λυγερός

Στο Θρυλόριο
ετοιμάστηκε
η λύρα μας
με την ομορφιά
της παράδοσης
που δεν σταμάτησε
για να ζήσει
και το έργο
του μέλλοντος
που δεν πρόκειται
να ξεχάσει
το παρελθόν
αφού είναι
ενσωματωμένο
στην αποστολή
του Χρόνου.