88026 - Δεν επιλέγουμε

Ν. Λυγερός

Δεν επιλέγουμε
να παίξουμε
με λύρα
ποντιακή
μόνο
λόγω
ιστορίας
διότι
μας αγγίζει
κι ο ήχος
αυτής
της μουσικής
που εκπέμπει
κι αναδεικνύει
το πάθος
των χορευτών
που θέλουν
να κάνουν
υπερβάσεις.