88045 - Έχει ενδιαφέρον

Ν. Λυγερός

Έχει ενδιαφέρον
αν δεν μπορείς
να πεις
ούτε μια φαντασίωση
είτε
δεν έχεις άλλες
γιατί τα έχεις
καταφέρει
είτε δεν τολμάς
να τις πεις.
Σε κάθε περίπτωση
είναι ενδεικτικό
όχι μόνο
της συμπεριφοράς σου
αλλά
και της ψυχολογίας σου.