88079 - Ανθρώπινες

Ν. Λυγερός

Ανθρώπινες
είναι
οι φωτογραφίες
όταν είναι
της προσφοράς
για να έχουν
κι οι άλλοι
πρόσβαση
στην ουσία
και το φως
αφού
δεν υπάρχει
άλλος τρόπος
πιο άμεσος
όταν υπάρχει
μόνο
η εικόνα.