88086 - Με τον Χρόνο

Ν. Λυγερός

Με τον Χρόνο
υπάρχει
εξέλιξη
ακόμα
και γι’ αυτούς
που δεν μπορούν
να το πιστέψουν
διότι
τους αγγίζει
η έξυπνη
παιδεία
και τελικά
τους μεταμορφώνει
σιγά σιγά.