88097 - Κάθε βίντεο

Ν. Λυγερός

Κάθε βίντεο
που παράγεται
από αγνώστους
για κοινό στόχο
τούς μετατρέπει
σε δικούς μας
αφού συμμετέχουν
ενεργά
σε κάτι
που θεωρούσαν
μόνο
ατομικό
αρχικά
ενώ έτσι
ανακαλύπτουν
τον ρόλο τους
στην παραγωγή
ενός άλλου
έργου.