88098 - Οι φωτογραφίες

Ν. Λυγερός

Οι φωτογραφίες
που προσφέρεις
σε κοινό έργο
είναι τρόπος
να χαρείς
και να μεταχαρείς
αφού
τις αποδέχονται
άγνωστοι
που σε νιώθουν
γιατί έχουν
τις ίδιες
ανάγκες
έκφρασης
της ελευθερίας
απέναντι
στο δώρο
που δέχονται
γενναιόδωρα.