88171 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
να φανταστείς
πόσο μεγάλη
είναι η χαρά
όταν συνομιλείς
για ώρες
με τις ψυχές
αν δεν ξέρεις
τι είναι
η αρμονία
επειδή
ποτέ δεν τόλμησες
να κάνεις
την υπέρβαση
της διακλάδωσης
λόγω
βλέμματος.