88172 - Η αρμονία επιτρέπει

Ν. Λυγερός

Η αρμονία επιτρέπει
όχι μόνο
την παραγωγή
του έργου
αλλά και τη δημιουργία του
με απόλαυση
γιατί μετά
την επεξεργασία
η ψυχή
είναι ελεύθερη
να δράσει
χωρίς
τα κοινωνικά
εμπόδια
που περιορίζουν
την ελευθερία
της σκέψης.