88177 - Και στην αρμονία

Ν. Λυγερός

Και στην αρμονία
υπάρχει συμπληρωματικότητα
διότι δεν υπάρχει
κανένας λόγος
να είμαστε
όλοι ίδιοι
κι αν οι διαφορές μας
είναι συμβατές
τότε δημιουργείται
το πλαίσιο
όπου κάθε ψυχή
συμπληρώνει
την άλλη
για να παράγουν
μαζί
την περιποίηση
που απολαμβάνει
το έργο.