88199 - Στην αρχή

Ν. Λυγερός

Στην αρχή
δεν πίστευες
αλλά
όταν ήρθαν
οι δυσκολίες
και τις ξεπέρασες
χάρη σε αυτόν
τότε
κατάλαβες
την απίστευτη
βαθύτητα
της πίστης
που ξεπερνά
και τα εμπόδια
της δυσπιστίας
της κοινωνίας.