88222 - Η προσφορά

Ν. Λυγερός

Η προσφορά
δεν σταματά
ακόμα
κι αν δεν υπάρχει
καμία
ανταπόκριση
επειδή ξέρει
ότι όλοι έχουν
τις ασχολίες τους
αλλά τα πράγματα
αλλάζουν μόνο
στα δύσκολα
όταν αφορούν
τους πάντες
χωρίς διάκριση
λόγω πραγματικότητας.