88262 - Ερευνάς

Ν. Λυγερός

Ερευνάς
τις φωτογραφίες
του παρελθόντος
και συνειδητοποιείς
ότι το έργο
είχε αρχίσει
πριν από δεκαετίες
διότι ήταν
ήδη απαραίτητο
για την Κύπρο
και την απελευθέρωσή της
από τη βαρβαρότητα
της κατοχής
που ήθελε
να σβήσει
την ιστορία.