88264 - Οι λεπτομέρειες

Ν. Λυγερός

Οι λεπτομέρειες
όταν είναι
ψηφίδες
καλύπτουν
το όλο
και συνεισφέρουν
στο ψηφιδωτό
που κανείς
δεν θα έβλεπε
αν δεν πρόσεχε
την οντότητά τους
επειδή
είναι
κομμάτια
της ψυχότητας
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου.