88275 - Το τετράδιο

Ν. Λυγερός

Το τετράδιο
με τα σκίτσα
ολοκληρώθηκε
έτσι τώρα έχει
έναν πρόλογο
της ανάγκης
δέκα επεισόδια
της ανάπτυξης
κι έναν επίλογο
της ολοκλήρωσης
για να φαίνεται
όλος ο κύκλος
της αρμονίας
του πολυκυκλικού
δεσμού.