88281 - Όταν ακούς

Ν. Λυγερός

Όταν ακούς
πολυκυκλικά
τις συμβουλές
του μέλλοντος
συνειδητοποιείς
πόσο μεγάλο
είναι το μέγεθος
της βαθύτητας
που δεν έχεις
φανταστεί
ούτε στιγμή
όταν θαύμαζες
μόνο την επιφάνεια
του Χρόνου
με τα κύματα
των κοινωνιών.