88283 - Από τώρα

Ν. Λυγερός

Από τώρα
βλέπεις
το μέλλον
και κάθε
προσπάθεια μας
το φέρνει
όλο
και πιο κοντά
αφού είναι
κομμάτι
της υλοποίησης
που δεν μπορούσε
η φαντασία
να επινοήσει
λόγω
περιορισμού
της νοημοσύνης της.