88284 - Κάθε φορά

Ν. Λυγερός

Κάθε φορά
που είμαστε
σ’ ένα μέρος
λόγω αποστολής
αφήνουμε
πάντα
ένα ίχνος
που αλλάζει
τα δεδομένα
για το μέλλον
επειδή
χτίζουμε
γέφυρες
που παράγουν
νέες
διακλαδώσεις.