88327 - Κάθε κανάλι

Ν. Λυγερός

Κάθε κανάλι
έχει τον δικό του ρόλο
γιατί δεν μπορούν
να καλύψουν
την πολλαπλότητα
με τρόπο γραμμικό
έτσι είναι κι αυτά
δομημένα
σαν τα αποτελέσματα
μιας νοητικής
διακλάδωσης.