88329 - Ποιος να καταλάβει

Ν. Λυγερός

Ποιος να καταλάβει
ότι από την αρχή
οι ψυχές ήθελαν
το υλικό
της φύσης
με τη Διδασκαλία
επειδή ήταν
αναπόσπαστο
μέρος
του συνολικού
έργου
της Ανθρωπότητας.