88330 - Έπρεπε να εξελιχθεί

Ν. Λυγερός

Έπρεπε να εξελιχθεί
η σκέψη
της απαραίτητης
εικόνας
του έργου
και να λειτουργήσει
συμπληρωματικά
για να φανεί
πιο αποτελεσματικά
η βαθύτητα
της ποικιλίας
της επινόησης.