88342 - Πάντως βλέπεις

Ν. Λυγερός

Πάντως βλέπεις
ότι όταν αποφεύγεις
τις ουσιαστικές
συζητήσεις
τα προβλήματα
δεν λύνονται
και μάλιστα
περιπλέκονται
γιατί δεν υπάρχει
καμία εξέλιξη
με τα διαδικαστικά.