88396 - Κανείς δεν περιμένει

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν περιμένει
κάποια απάντηση
ακόμα κι αν στέλνει
κάποιο μήνυμα
αλλά πάντα
θα υπάρχει
μια ανταπόκριση
γιατί σκεφτόμαστε
την ψυχή
και τον δεσμό της
κι όχι τον άγνωστο.