88481 - Οι γνώσεις του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

Οι γνώσεις του παρελθόντος, μέσω της νοημοσύνης, γίνονται πραγματικότητα του μέλλοντος.