88507 - Μερικοί αναρωτιούνται

Ν. Λυγερός

Μερικοί ανατωτιούνται
ακόμα και τώρα
πόσα εγκλήματα
έκαναν οι Σοβιετικοί
ενώ κατέστρεψαν
την τρίτη μεγαλύτερη
λίμνη του κόσμου,
την Αράλη,
για να υποστηρίξουν
την ιδεολογία τους
πάση θυσία.