88508 - Η Καταστροφική Ένωση

Ν. Λυγερός

Αν ονομάζαμε
τη Σοβιετική Ένωση
Καταστροφική Ένωση
όλα θα ήταν πιο φωτεινά
για όλα τα θύματα
και τους Δίκαιους
γιατί μόνο έτσι
όλοι θα καταλάβαιναν
τα εγκλήματα
που έχει διαπράξει
η ιδεολογία της.