88510 - Η ομορφιά της Σαντορίνης

Ν. Λυγερός

Η ομορφιά της Σαντορίνης
είναι διαχρονική
και γι’ αυτό επηρεάζει
ακόμα και τώρα
τον Ελληνισμό
κι όχι μόνο
γιατί η διαφορά της
προκαλεί
την ποικιλία
της διαφοράς
της ομορφιάς.