88515 - Αν σκέφτεσαι

Ν. Λυγερός

Αν σκέφτεσαι
μόνο γραμμικά
θα επαρκεί
μόνο στην κοινωνία
γιατί η Ανθρωπότητα
απαιτεί διακλαδώσεις
και διασταυρώσεις
που δημιουργούν
νέες πραγματικότητες
για το μέλλον.