88556 - Ο πυρήνας της ουσίας

Ν. Λυγερός

Ο πυρήνας της ουσίας
θέλει πάντα προστασία
διότι λειτουργεί
θεμελιακά
για όλες τις επεκτάσεις
που αγγίζουν
πολλαπλά
το τεράστιο σύμπαν
μέσω γέφυρας Χρόνου
που εμπλουτίζει
το νευρωνικό δίκτυο.