88590 - Όταν δίνεις

Ν. Λυγερός

Όταν δίνεις
προτεραιότητα
μόνο στον εαυτό σου
μην ξαφνιάζεσαι
αν δεν έχεις
αποδοχή
αφού ξέρεις πια
ότι οι δικαιολογίες σου
δεν πιάνουν
και δεν μπορούν
να υποστηρίξουν
τις πράξεις.