88634 - Κανείς δεν ήταν

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν ήταν
προετοιμασμένος
για έναν πόλεμο
στην Ευρώπη
ενώ η Κριμαία
ήταν ήδη ένδειξη
για το Ουκρανικό.
Τώρα λοιπόν πρέπει
να αντιμετωπίσουμε
κατά μέτωπο
τη βαρβαρότητα.