88639 - Όσοι πίστευαν

Ν. Λυγερός

Όσοι πίστευαν
ότι η Ρωσία
δεν έχει πια μέσα της
τον επεκτατισμό
καταλαβαίνουν πια
ότι αυτό το στοιχείο
πρέπει να καταπολεμηθεί
έως το τέλος
κι ασταμάτητα
για να σωθεί
η ίδια η Ευρώπη.