88803 - Αν είσαι μόνο αθώος

N. Lygeros

Αν είσαι μόνο αθώος
είσαι ευάλωτος
στη βαρβαρότητα
γιατί εύκολα
μπορεί να σου επιτεθεί
ή ακόμα
και να σε χειραγωγήσει
ενάντια στους Δίκαιους
διότι αποτελείς
φυσική ασπίδα
της κοινωνίας.