88806 - Από τη Λυών

Ν. Λυγερός

Από τη Λυών
φαίνεται ήδη
το ελληνικό στοιχείο
να κυριαρχεί
με τις νέες πτήσεις
και θυμίζει
πραγματικά
τη διαφήμιση
της εταιρείας
έτσι το χιούμορ
έχει παραχθεί
από την πραγματικότητα
της δράσης
που λειτουργεί
καταλυτικά
μετά την εφαρμογή
της στρατηγικής.