88807 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
να παραδεχθείς
την πραγματικότητα
και να μην έχεις
φαντασιώσεις
που προκαλούν
ακόμα και προβολές
που προσπαθούν
να παράγουν
ψευδαισθήσεις
για να παραμείνουν
επίκαιρα
τα λάθη
της ερμηνείας
που δεν αντιλαμβάνεται
την αλλαγή
του κύκλου.