88809 - Οι συζητήσεις

Ν. Λυγερός

Οι συζητήσεις
περί κόσμου
ξεφεύγουν
πολύ γρήγορα
από τις θέσεις
που έχει η μάζα
γιατί πολύ απλά
δεν μπορεί καν
να φανταστεί
το βάθος
της πραγματικότητας
επειδή
πάντα βρίσκεται
στην επιφάνεια
ενώ η αλήθεια
δεν φαίνεται
χωρίς μελέτη.