88810 - Αναρωτιόταν

Ν. Λυγερός

Αναρωτιόταν
η κοπέλα
πώς λειτουργεί
η μετενσάρκωση
όχι όμως
επειδή
ήθελε
να την καταλάβει
αλλά περισσότερο
για να είναι
συμβατή
με τα πιστεύω της
γιατί αλλιώς
δεν ήξερε
προς τα πού
να κινηθεί
για να βρει
την αλήθεια.