88812 - Η αναζήτηση της αλήθειας

Ν. Λυγερός

Η αναζήτηση της αλήθειας
δεν είναι δεδομένη
στα περισσότερα άτομα
που προσπαθούν
να κρυφτούν
σαν τις σκιές
από το φως
κατά συνέπεια
είναι δύσκολο
να προγραμματιστεί
ακόμα
και μέσω
της Διδασκαλίας
διότι πρέπει
να παραχθεί
και το υπόβαθρο.