88813 - Μέσα στο πλήθος

Ν. Λυγερός

Μέσα στο πλήθος
είναι απίστευτο
το πόση μοναξιά
μπορείς να ζήσεις
γιατί βλέπεις
μόνο υπάρξεις
που δεν έχουν ιδέα
για τη διαφορά
που υπάρχει.
Έτσι μόνο
σιγά σιγά
μπορεί να γίνει
το απαραίτητο
για την ανέλιξη
των ανθρώπων
που θέλουν
να κάνουν
την υπέρβαση.