88815 - Όταν περιγράφεις

Ν. Λυγερός

Όταν περιγράφεις
βιωματικά στοιχεία
χωρίς καν
να δώσεις
κάποια έμφαση
επειδή είναι
εξαίρεση
φαίνονται
τόσο εξωπραγματικά
που οι περισσότεροι
θεωρούν
ότι πρόκειται
για φαντασία
που δεν είναι καν
επιστημονική
γιατί ξέρουν
μόνο παραμύθια.