88816 - Είναι σημαντική

Ν. Λυγερός

Είναι σημαντική
η διαφοροποίηση
που υπάρχει
μεταξύ του μηδενός
και του κενού
αν θέλεις
να μελετήσεις
πιο βαθιά
ζητήματα
γιατί ανήκει
στα θεμέλια
της σκέψης
που θέλει
να μάθει
περισσότερα
από το απλό
είναι της.